Hakkımızda

Dünya Kenti İzmir Derneği

İzmir’in çok renkli ve çok sesli tarihinden aldığı dünya kenti vizyonunu 21. yüzyıl gereklilikleriyle buluşturmak amacıyla kurulmuştur.
MİSYONUMUZ

Dünyada yaşam ve geleceğin şekillendiği ve aynı zamanda yenilikçi akımların ortaya çıktığı kentler, günümüzde uluslararası ilişkilerin yeni aktörü haline gelmiştir. Bir başka deyişle, uluslararası ilişkilerin dinamik doğası, kentleri geleceğin dünyasında giderek daha fazla söz sahibi yapmaktadır. Bu küresel konjonktür değişiminde İzmir, tarihsel coğrafi bağının ve aidiyetinin bulunduğu Akdeniz havzası özelinde Avrupa’yla ilişkilerini geliştirmek ve Avrupa’ya yön veren ülkelerin metropol kentleriyle stratejik ortaklıklar kurmayı hedefleyen bir dış ilişkiler vizyonuna sahiptir.

Bu vizyon, gücünü tarihi liman kentinde yüzyıllardır farklı kimliklerin bir arada yaşadığı barışçıl, demokratik, üretken, genç ve dinamik, yenilikçi ve duyarlı İzmir halkından gücünü almaktadır.

Dünya Kenti İzmir Derneği bu gereklilikler üzerine inşa edilecek bir kent vizyonunun ve kent diplomasisinin Avrupa ve dünyaya açılması için çaba gösterecektir.

HEDEFLERİMİZ

Dünya Kenti İzmir Derneği, İzmir ve tüm Avrupa kentleri arasında

  • Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamayı ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermeyi,
  • İzmir ile Avrupa kentleri arasında kent ve kamu diplomasisi faaliyetleri yürütmeyi,
  • Yerel değerler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi küresel kabul görmüş evrensel değerler çerçevesinde çalışmalar yürütmeyi,
  • Kent ekonomisi ve istihdam, ekoloji ve iklim değişikliği, enerji, tarım, toplumsal cinsiyet eşitliği, girişimcilik ve yenilikçilik gibi konularda ortak politikalar ve çözümler oluşturmayı,
  • Ekolojik, teknik ve teknolojik gelişmeler konusunda bilgi alışverişinde bulunmayı ve bu alandaki iyi örnekleri kent ölçeğinde karşılıklı yaygınlaştırmayı esas almıştır.

Bu amaca hizmet ederken, kentler arasındaki ilişkilerin ortaklıklar ve projeler yoluyla güçlendirilmesi, bu projelerin yaygınlaştırılması için kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile yurtiçinde ve yurtdışında iş birlikleri ve model uygulamalar geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Şevket Özçelik Sokak No. 53 Kat 3 Akın İşhanı Çankaya – İzmir

E-bülten

E-posta listemize kayıt olarak güncel duyuru, haber ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

[mc4wp_form id="228"]

Dünya Kenti İzmir Derneği - DİDER © 2022. Developer and design by NANBIS